Marija (Jėzaus motina)

(Nukreipta iš puslapio Švenčiausioji Mergelė Marija)
Apie respubliką Rusijoje žr. Marija (Rusija).

Marija (aram.k. מרים) – krikščionių religijoje Jėzaus Kristaus motina, šv. Onos duktė.

Seniausias Marijos su Kristumi atvaizdas II a.
Marija Mergelė, pamynusi žaltį

Romos katalikai Mariją gerbia ne tik kaip Jėzaus, bet ir kaip visų tikinčiųjų, kaip Bažnyčios motiną ir dažnai vaizduoja savo bažnytiniame mene. Protestantai, laikydamiesi Sola Scriptura (lot. „vien Šventas Raštas“) principo, jai skiria palyginti mažai dėmesio, nes sąlygiškai mažai buvo minima keturiose evangelijose ir Apaštalų darbuose.[1]

Spėjama, kad gimimo data galėjo būti apie 20 metų pr. m. e. Dėl Marijos kulto tebesama nesutarimų tarp krikščioniškų Bažnyčių ir judėjimų; tai buvo viena iš ekumenizmo kliūčių, tačiau, geriau pažinus Marijos vaidmenį Dievo plane ir pirmųjų amžių Bažnyčioje, gali tapti ir tiltu vienybės link[2]. Bažnyčios istorijoje buvo pranešimų apie maždaug 2500 Marijos apsireiškimų, iš kurių 500 – XX amžiuje. Bažnyčia labai atsargiai reaguoja į tokius pranešimus, sudaro ekspertų komisijas įvykiams tirti. Iki šiol tėra tik 15 Vatikano patvirtintų ir dar 16 (7 iš jų – koptų) vietos vyskupų patvirtintų Marijos apsireiškimų. Žinomiausios jų – Lurdas, Fatima, Gvadalupė, Lietuvoje – Šiluva, kur, kaip teigiama, buvęs pirmasis Bažnyčios pripažintas jos apsireiškimas Europoje 1608 m.[3]

Marija Romos katalikybėje

redaguoti

Į Švč. Mergelę Mariją yra meldžiamasi ir prašoma pagalbos, užtarimo. Tam specialiai sukurta malda – Sveika, Marija. Marijos garbei yra keletas religinių švenčių; jos vardu pavadinta šimtai bažnyčių, švenčiami atlaidai, statomi lurdai.

Marija stačiatikybėje

redaguoti

Stačiatikybėje Švenčiausioji Mergelė Marija dažnai atvaizduojama ikonose, yra tikima, kad Dievo Motina nugyveno šventą gyvenimą, o Jai mirus į Jos laidotuves susirinko vienuolika Kristaus Apaštalų, nes Apaštalas Tomas pavėlavo. Stačiatikiai turi daug Švenčiausiosio Mergelės Marijos pagerbimo dienų. Jos Užmigimą švenčia rugpjūčio 28 dieną (pagal Grigaliaus kalendorių arba rugpjūčio 15 dieną – „senuoju stiliumi“ – pagal Julijaus).

Marija Korane

redaguoti

Korane Marija (arabiškai Miriam) aprašoma kaip Kristaus motina. Ji yra vienintelė moteris, musulmonų šventojoje knygoje minima vardu. Pagal Koraną Marija ištikimai tarnavo Alachui ir buvo paskirta Alachui nuo pat savo gimimo, kad galėtų pagimdyti musulmonų pranašą.

Marija lietuvių tautos kultūroje

redaguoti
 
Marija Maloningoji

Lietuvoje garsiausi yra Didieji Žemaičių Kalvarijos Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo atlaidai.

Šventoji Marija Lietuvių liaudies skulptūroje užima ypatingą vietą.

  • Marija Maloningoji vaizduojama su iš rankų spinduliuojančia šviesa – taurumo simbolis.
  • Marija Mergelė vaizduojama pamynusi žaltį gundytoją – blogio simbolį.
  • Skausmingoji, arba Sopulingoji, vaizduojama su skausmo simboliais – septyniais kalavijais.
  • Pietos Marija, arba Skausmingoji vaizduojama laikanti nuo kryžiaus nuimtą Kristaus kūną – motinos meilės ir kančios simbolis.

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti