Šv. Grigaliaus vargonininkų draugija

Šv. Grigaliaus vargonininkų draugija – pirmoji lietuvių profesionalų muzikų draugija,[1] įkurta 1908 m. kovo 29 d. Kaune. Jos iniciatoriai buvo Jonas Garalevičius, Jonas Kumetis, Juozas Naujalis. Įstatai patvirtinti 1911 m.; draugijoje galėjo dalyvauti Vilniaus, Kauno, Suvalkų, Kuršo, Gardino gubernijų gyventojai.[2]

Draugija leido leidinius „Vargonininkų kalendorius“, „Vargonininkas“. Juose, be kita ko, ragino vargonininkus šviestis, lankyti draugijos organizuojamus vargonininkų kvalifikacijos kėlimo mėnesinius kursus. Pirmieji vargonininkų ir chorvedžių kursai įvyko 1911 m. Kaune.[3]

Šaltiniai redaguoti

  1. vargonininkų draugijos(parengė Jūratė Landsbergytė). Visuotinė lietuvių enciklopedija (tikrinta 2024-02-26).
  2. Lietuvos muzikos istorija, 1 tomas. Lietuvos Muzikos akademija, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2002, p. 97. [1]
  3. Šeidukytė-Korienė, Eglė. Lietuvos vargonininkų profesinis parengimas pirmaisiais XX a. dešimtmečiais. Menotyra. 2004, Nr.1 (34), p. 8-15