Šunų paroda (angl. dog show) – renginys, kurio metu teisėjai vertina dalyvaujančius grynaveislius šunis pagal tai, kaip jie išsivystę, bei kaip atitinka savo veislės standartą. Į parodas registruojami tik paskiepyti grynaveisliai šunys, turintys Tarptautinės kinologų federacijos (FCI) pripažįstamą kilmės liudijimą arba galiojantį gimimo liudijimą (mažylių ir jaunimo klasėje). Parodoje yra vertinama ne tik šunų išvaizda, bet ir judėjimas, temperamentas bei elgesys. Įvertinimas dažnai gali būti gana subjektyvus, nes priklauso nuo teisėjo patirties bei veislės standarto individualaus supratimo. Todėl šunų paroda nėra vien tik vieno šuns palyginimas su kitu, bet kiekvieno šuns lyginimas su teisėjo įsivaizduojamu tos veislės standarto idealu. Taigi laimi tas šuo, kuris tą dieną anot teisėjo labiausiai atitinka tą idealą. Kai šuo parodose pasiekia tam tikrą pergalių skaičių, jis gali gauti čempiono titulą. Tikslias titulų suteikimo taisykles atskirai nusistato kiekvienas kinologų klubas. Pirmoji šunų paroda įvyko 1859 m. Newcastle upon Tyne mieste, Anglijoje.
Šunų parodos būna šių tipų:

 • Tarptautinės;
 • Nacionalinės;
 • Veislės klubų.
Šunų parodos dalis - "best in show" rinkimai

Lietuvoje parodas organizuoja Lietuvos kinologų draugija (LKD) bei jos nariai.

Teisėjavimas redaguoti

 
Šuns apžiūra ringe

Kiekvienas teisėjas privalo būti sertifikuotas teisėjauti vienai ar kelioms veislėms, paprastai priklausančioms tai pačiai veislių grupei. Tai pat būna visų veislių teisėjai, kurie turi teisę vertinti bet kurią veislę. Visų veislių teisėjams reikia turėti ne tik labai daug žinių ir patirties, bet ir sugebėjimą išlaikyti objektyvumą prieš asmenines simpatijas, vertinant labai skirtingas veisles su skirtingais reikalavimais bei savybėmis.

Klasės redaguoti

Parodose šunys būna suskirstyti ir vertinami pagal šias klases:

 • Šuniukų (angl. baby) – nuo 3 iki 6 mėn. amžiaus (šios klasės nebūna tarptautinėse parodose);
 • Mažylių (angl. puppy) – nuo 6 iki 9 mėn. amžiaus;
 • Jaunimo (angl. junior) – nuo 9 iki 18 mėn. amžiaus;
 • Pereinama (angl. intermediate) – nuo 15 iki 24 mėn. amžiaus;
 • Atvira (angl. open) – nuo 15 mėn. amžiaus;
 • Darbinė (angl. working) – nuo 15 mėn. amžiaus (registruojami šunys, turintys FCI pripažįstamą darbinį diplomą);
 • Čempionų (angl. champion) – nuo 15 mėn. amžiaus (registruojami šunys, turintys FCI pripažįstamą nacionalinio ar tarptautinio čempiono sertifikatą);
 • Veteranų (angl. veteran) – nuo 8 metų amžiaus.

Įvertinimai redaguoti

 
Geriausiai įvertinti šunys gauna trofėjus bei įvairių prizų

Parodose gali būti suteikti tokie įvertinimai:

 • "Puikiai" (šuniukų ir mažylių klasėse - "labai perspektyvus") – suteikiama šuniui, kuris beveik idealiai atitinka veislės standartą, yra puikios kondicijos, puikiai juda, yra gero temperamento. Į mažus trūkumus galima nekreipti dėmesio, bet turi būti aiškiai išreikšta priklausomybė lyčiai;
 • "Labai gerai" (šuniukų ir mažylių klasėse - "perspektyvus") - suteikiama šuniui, kuris turi visas būdingas savo veislei ypatybes, proporcingas, yra geros kondicijos. Maži trūkumai gali būti ignoruojami;
 • "Gerai" (šuniukų ir mažylių klasėse - "mažai perspektyvus") – suteikiama šuniui, kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi ydų ar didesnių trūkumų;
 • "Patenkinamai" (šuniukų ir mažylių klasėse - "neperspektyvus") - suteikiama šuniui, kuris atitinka pagrindinius veislės standarto reikalavimus, yra valdomas, tačiau turi daug ydų ar didelių trūkumų;
 • "Diskvalifikacija" - suteikiama šuniui, kuris neatitinka veislės standarto arba yra agresyvus, bailus, turi sėklidžių, dantų, žandikaulių anomalijas, nestandartinės spalvos ar struktūros kailį, ryškų polinkį į albinizmą; taip pat tiems, kurie turi mažai būdingų tai veislei savybių, kitų eliminuojančių trūkumų, lyginant su standartu, yra blogos sveikatos; diskvalifikuoti taip pat gali būti ir tie gyvūnai, kurių organizme aptikta gyvūnų galimybes stimuliuojančių medžiagų, turint tikslą didinti gyvūnų produktyvumą, darbingumą, sportinius rezultatus;
 • "Be įvertinimo" - paliekami šunys, nesant galimybės jų apžiūrėti: nejuda, nuolat šokinėja, negalima apžiūrėti dantų arba įtarus chirurgines operacijas, padarytas norint pašalinti įgimtus trūkumus.

Kiekvienoje klasėje skiriamos ne mažiau kaip 4 vietos. Vietomis skirstomi tik įvertinimus "puikiai" arba "labai gerai" gavę šunys.

Titulai redaguoti

Priklausomai nuo parodos rango gali būti suteikti šie titulai (šuniukų ir mažylių klasėse titulai nesuteikiami):

Titulo kodas Pavadinimas Komentarai
Jaunimo klasė
JN Jaunimo nugalėtojas Suteikiamas jaunimo klasės šuniui, įvertintam "puikiai" ir užėmusiam I vietą.
Pereinama, atvira, darbinė ir čempionų klasės
CAC Kandidatas į grožio čempionus Suteikiamas visose parodose šuniui, įvertintam "puikiai" ir užėmusiam savo klasėje I vietą.
CACIB Kandidatas į tarptautinius grožio čempionus Tarptautinėse parodose dėl šio titulo varžosi šunys, iškovoję CAC titulus.
R.CACIB Rezervinis kandidatas į tarptautinius grožio čempionus Tarptautinėse parodose dėl šio titulo varžosi šunys (kalės), iškovoję CAC titulus (išskyrus iškovojusį CACIB titulą) ir II vietą užėmęs šuo iš tos klasės, kurioje buvo suteiktas CACIB titulas.
N Parodos nugalėtojas Visose parodose dėl šio titulo varžosi CAC titulus iškovoję šunys.
Veteranų klasė
VN Veteranų nugalėtojas Suteikiamas veteranų klasės šuniui, įvertintam "puikiai" ir užėmusiam I vietą.
Visos klasės
BOB Veislės nugalėtojas Dėl šio titulo varžosi kartu patinai ir patelės, savo klasėse iškovoję nugalėtojų (JN,N,VN) titulus.

Čempionų titulai redaguoti

Atsižvelgiant į pasiekimus parodose, šuniui gali būti suteikiamas čempiono titulas:

Titulo kodas Pavadinimas Komentarai
Lietuvoje suteikiami titulai
LT JCH Lietuvos jaunimo čempionas Gali būti suteikiamas šunims, turintiems ne mažiau trijų JN titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų.
LT CH Lietuvos čempionas Gali būti suteikiamas šunims:
 • turintiems ne mažiau penkių LT CAC titulų, suteiktų trijų skirtingų teisėjų;
 • turintiems ne mažiau trijų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
 • turintiems ne mažiau dviejų LT CAC titulų (vienas jų turi būti gautas tarptautinėje arba veislės klubo parodoje), suteiktų dviejų skirtingų teisėjų, bei FCI pripažįstamą darbinį diplomą (tinkamą pretenduoti į Tarptautinio grožio čempiono titulą);

Tarp pirmo ir paskutinio LT CAC turi praeiti ne mažiau 6 mėn. Titului gauti šuns kilmės dokumentuose turi būti mažiausiai dvi generacijos. LT JCH titulas atitinka vieną LT CAC titulą, pusmetis skaičiuojamas nuo paskutinio JN titulo gavimo datos.

LT VCH Lietuvos veteranų čempionas Gali būti suteikiamas šunims:
 • turintiems ne mažiau trijų VN titulų, suteiktų dviejų skirtingų teisėjų;
 • turintiems LT CH titulą ir vieną VN titulą.
LT Kl. CH Lietuvos veislės klubo čempionas Suteikiamas šunims, du kartus tapusiems klubo nugalėtoju arba vieną kartą tapusiems klubo nugalėtoju ir turintiems LT CH titulą.
Tarptautiniai titulai
BALT JCH Baltijos jaunimo čempionas Suteikiamas šunims, turintiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos JCH titulus.
BALT CH Baltijos čempionas Suteikiamas šunims, turintiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos CH titulus.
BALT VCH Baltijos veteranų čempionas Suteikiamas šunims, turintiems Lietuvos, Latvijos ir Estijos VCH titulus.
Int. CH (CIB) Tarptautinis grožio čempionas Suteikiamas šunims:
 • kurie pagal FCI reikalavimus neprivalo turėti darbinio diplomo - surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų;
 • kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą - surinkusiems mažiausiai du CACIB titulus dviejose skirtingose šalyse, suteiktus skirtingų teisėjų, ir turėti FCI pripažįstamą darbinį diplomą.

Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai vieneri metai. Int. CH titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos. Tarptautinio grožio čempiono titulą tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

CIE Tarptautinis parodų čempionas Suteikiamas šunims, kurie pagal FCI reikalavimus privalo turėti darbinį diplomą, surinkusiems keturis CACIB titulus trijose skirtingose šalyse, suteiktus mažiausiai trijų skirtingų teisėjų. Tarp pirmo ir paskutinio CACIB titulo suteikimo datos turi praeiti mažiausiai vieneri metai. CIE titulas gali būti suteiktas tik šunims, kurių kilmės dokumentuose yra mažiausiai trys generacijos. Tarptautinio parodų čempiono titulą tvirtina FCI sekretoriatas, tarpininkaujant LKD.

Nuorodos redaguoti