Šiuolaikinio šokio asociacija

Šiuolaikinio šokio asociacija – šiuolaikinio šokio kūrėjus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ją 2007 metais įkūrė dvidešimt penki Lietuvos šiuolaikinio šokio choreografai ir šokėjai, turintys meno kūrėjo statusą.

Tikslai redaguoti

  • atstovauti ir ginti šokio menininkų interesus
  • paveikti Lietuvos kultūros politiką šiuolaikinio šokio plėtros kryptimi
  • užtikrinti kasdienį šokėjų darbą – praktinius užsiėmimus, t. y. surasti vietas ir finansavimą repeticijoms, kūrybiniam darbui, kasdieniams trenažams
  • telkti šiuolaikinio šokio bendruomenę siekiant užtikrinti socialines garantijas šokėjams ir choreografams, daugiausia dirbantiems pagal autorines sutartis ir neturintiems jokios socialinės apsaugos
  • atstovauti sutelktai šiuolaikinio šokio bendruomenei
  • rodyti visuomenei, kad šiuolaikinis šokis Lietuvoje jau yra lygmens, verto profesionalaus pripažinimo ir lygių teisių kitais menais, siekti, kad tai pripažintų ir visuomenė, ir politikai bei valdininkai, galintys daryti atitinkamus sprendimus.

Nariai redaguoti

Šiuolaikinio šokio asociacija vienija 39 šokėjus. Asociacijos steigėjai – žinomi Lietuvoje šiuolaikinio šokio kūrėjai:

Nepriklausomi: Aira Naginevičiutė, Loreta Juodkaitė, Edita Stundytė, Sigita Mikalauskaitė, Brigita Urbietytė, Agnija Šeiko

Atstovaujantys trupes bei teatrus

Birutė Letukaitė (Kauno šokio teatras „Aura“), Vytis Jankauskas (Vyčio Jankausko šokio trupė), Gytis Ivanauskas (Giteatras), Giedrė Zaščižinskaitė (Kūrybinio veiksmo bendruomenė).

Asociacijos taryba: Birutė Letukaitė, Gytis Ivanauskas, Giedrė Jankauskienė, Donatas Bakėjus ir Birutė Banevičiūtė (Asociacijos tarybos pirmininkė).

Tarp kitų narių – Mantas Stabačinskas, Petras Lisauskas (VšĮ Šokio teatras „PADI DAPI Fish"), Airida Gudaitė-Žakevičienė, Laurynas Žakevičius, Giedrė Subotinaitė („Dansema“), Indrė Puišytė ("Aura"), Birutė Mar, Domicele Tautkaitė, Edita Užaitė, Evaldas Taujanskis, Giedrė Jankauskienė, choreografė Giedrė Subotinaitė, Giedrė Zaščižinskaitė (choreografė, aktorė-šokėja, teatro ir šokio projektų „Bitezz projektai“ direktorė, Vilnius), Goda Laurinavičiūtė (aktorė-šokėja, choreografė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja), Indrė Bacevičiūtė, Lina Navardauskienė (choreografė, Kauno choreografijos mokyklos direktorė), Lina Puodžiukaitė, Raimonda Gudavičiūtė (choreografė, aktorė-šokėja), Rasa Sviderskienė (choreografė, šokėja Vilniaus darželio-mokyklos „Dainorėliai“ šokio mokytoja), Rūta Butkus (choreografė, aktorė-šokėja), Tautvilas Gurevičius (choreografas, aktorius-šokėjas), Erika Vizbaraitė (aktorė-šokėja, choreografė), Dovilė Binkauskaitė (choreografė, šokėja), Dovilė Petkūnaitė (choreografė), Tomas Dapšauskas (aktorius, šokėjas), Indrė Pačėsaitė (choreografė, šokėja), Agnė Ramanauskaitė (choreografė, šokėja), Giedrė Kalinauskienė (choreografė, šokėja) Eligijus Butkus.

Nuorodos redaguoti