Šimtinė

Apie šimtinę kaip tam tikrą banknotą skaityti čia.

Šimtinė (rus. ir ukr. сотня) – karinis vienetas, kurį sudaro apie 100 kareivių, apytiksliai atitinka kuopą.

Senovė Romoje šimtinę atitiko centurija.

Kavalerijos šimtinėsKeisti

Šimtinės dažnai buvo kavalerijos daliniai, sudarantys eskadronus. Neretai šimtinei vadovaujantis vadas vadindavosi šimtininkas arba analogišku terminu toje kalboje (pvz., rus. сотник 'šimtininkas, sotnikas').

Kazokų šimtinėsKeisti

XVI a. atsirado rejestrinių kazokų šimtinės, kurios sudarydavo pulkus. Pvz., 1649 m. šimtinės būdavo vadinamos pagal šimtininko pavardę arba pagal vietovę, iš kurios gyventojų būdavo sudaryta.

XVII a. šimtinė buvo ne tik karinis vienetas, bet ir administracinis – teritorinis bei teisminis vienetas. Tuomet šimtinės vadindavosi jau pagal vietovę. Pulką sudarydavo nuo 7 iki 20 šimtinių. Šimtinę sudarydavo nuo keliasdešimties iki 250 raitelių, jai vadovaudavo sotnikas. Šimtines turėjo ir serdiukai.

Carinėje Rusijoje kazokų šimtinės atitiko paprastos kavalerijos eskadronus arba pėstininkų kuopas.

Pėstininkų šimtinėsKeisti

Kai kuriose kariuomenėse šimtinės egzistavo ir ne kavalerijoje. Pvz., Antrojo pasaulinio karo metais ir po jo Ukrainos Sukilėlių Armijoje (rus. УПА, UPA) šimtinė (sotnia) atitiko kuopą. Kuopa būdavo sudaryta iš 2-3 čiotų (ukr. чота 'būrys').