Šiluvos Šv. Mergelės Marijos paveikslas

Šiluvos Šv. Mergelės Marijos paveikslas yra pastatytas Šiluvos bazilikoje. Paveikslas panašus į Romos "Salus populi romani" paveikslą, esantį Maria Maggiore bazilikoje. Taip pat teigiama, kad panašus į Konstantinopolio šv. Luko paveikslą, kurį 1453 m. sunaikino turkai.

Paveikslas bažnyčios altoriuje

Pasakojama, kad jį 1457 m. parvežęs iš Romos Petras Gedgaudas. Apie XVI a. vidurį paskutinis katalikų klebonas Jonas Holubka esą užkasęs paveikslą drauge su Šiluvos bažnyčios dokumentais geležinėje skrynioje, slėpdamas nuo įsigalėjusių kalvinų. Vėl pagerbti paveikslą maldininkai galėję tik po 1622 m., atstačius katalikų bažnyčią.

Paveikslo plotis – 1,38 m, aukštis – 2,28 m. 1957 m. jį restauravusi dailininkė Ona Šmigelskytė teigia, kad žymusis kūrinys tapytas aliejiniais dažais ant storos drobės, prikaltos prie pušinių lentų. Tapyta aštriais štrichais, kuriuos ankstesni restauratoriai sušvelninę.

DabartisKeisti

1786 m. rugsėjo 8 d. įvyko paveikslo vainikavimas. Apeigas atliko vysk. S. J. Giedraitis, popiežiui Pijui VI leidus taip pagerbti nuo seno stebuklais garsėjantį atvaizdą.

Anksčiau paprastomis dienomis paveikslas būdavo uždengiamas kitu, tačiau šią tvarką panaikino vyskupas S. Tamkevičius. Paveikslas, kuriuo buvo uždengiama, yra pakabintas muziejuje Šiluvoje, jame vaizduojamas Švč. M. Marijos apsireiškimas. Jį 1920 m. nutapė dailininkas iš Čenstochovos J. Rutkovskis.