Šilutės rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Šilutės rajono savivaldybės tarybaŠilutės rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 27 sumažintas Šilutės rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos redaguoti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 7932 11
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 3039 5
3 Centro ir Liberalų sąjungų koalicija 2264 3
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2137 3
6 Politinių kalinių ir tremtinių, tautininkų ir demokratų koalicija (LPKTS, LTS ir LDP) 1589 2
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 1162 2
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 898 1
5 Tautos pažangos partija 396 0

Tarybos nariai redaguoti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Jonas Urbonas TSLK 1
Antanas Krušnauskas TSLK 2
Albinas Bakutis TSLK 3
Henrikas Gintautas Čeida TSLK 4 iki 1995 m. rugsėjo 25 d.
Sigitas Grinčinaitis TSLK 5
Stasys Poška TSLK 6
Petras Jucikas TSLK 7
Jonas Maculevičius TSLK 8 iki 1997 m. vasario 4 d.
Alvydas Paplauskas TSLK 9 iki 1995 m. balandžio 20 d.
Edmundas Kaminskas TSLK 10
Šarūnas Laužikas TSLK 11
Vita Stulgienė TSLK 12 1995 m. balandžio 20 d. – gegužės 4 d.
Vincenta Bublienė TSLK 13 nuo 1995 m. gegužės 4 d.
Edvinas Kriščiūnas TSLK 14 nuo 1995 m. rugsėjo 25 d.
Algirdas Plaipa TSLK 15 nuo 1997 m. vasario 4 d.
Alfredas Stasys Nausėda LDDP 1
Alvidas Šimelionis LDDP 2
Izidorius Vaičiulis LDDP 3
Edmundas Palubinskas LDDP 4
Irena Čižauskienė LDDP 5
Bronius Katilius LKDP 1
Stasys Blinkevičius LKDP 2
Gintaras Verbus LKDP 3
Apolinaras Stonys LCS ir LLS 1
Vaclovas Jurjonas LCS ir LLS 2 iki 1996 m. birželio 6 d.
Jonas Jatautas LCS ir LLS 3 iki 1996 m. sausio 24 d.
Arūnas Plikšnys LCS ir LLS 4 nuo 1996 m. sausio 24 d.
Skirmantas Toleikis LCS ir LLS 5 nuo 1996 m. birželio 6 d.
Antanas Mitkus LPKTS, LTS ir LDP 1
Ipolitas Vasiliauskis LPKTS, LTS ir LDP 2
Vaclovas Algirdas Mišeikis LVP 1
Arvydas Biesevičius LVP 2
Kristina Šveikauskienė LSDP 1

Veikla redaguoti

Rajono meru išrinktas Šarūnas Laužikas, jo pavaduotoju Sigitas Grinčinaitis. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Alvydas Paplauskas.

Nuorodos redaguoti