Šiluminis variklis

Šiluminis variklis – energijos rūšies keitimo įtaisas, variklis, dujų termo-mechaninę plėtimosi energiją verčiantis į mechaninę − sukimo momentą.

Šiluminio variklio naudingumo koeficientas:

čia yra atliktas darbas, o Q – šiluminio varikliui suteiktas šilumos kiekis.


Didžiausias naudingumo koeficientas gali būti:

.

yra šiluminio variklio aušintuvo temperatūra. yra darbinio kūno temperatūra. Toks naudingumo koeficientas yra tik Karno cikle.