Šiluminė jėgainė

Šiluminė elektrinė – energijos rūšies keitimo įtaisas, generatorius, kuriame energetinių įrenginių kompleksas organinio kuro degimo proceso išskiriamą šiluminę energiją verčia elektros energija[1].

Mohavio elektrinė JAV, Nevada

Specialiame katile deginant kurą gaminamas suslėgtas garas, kuris nukreipiamas į garo mašiną, joje paverčiama mechanine energija, o ši generatoriuje transformuojama į elektros energiją.

Šiluminėse elektrinėse kurui dažniausiai naudojamas mineralinis kuras, biokuras, komunalinės atliekos ir pramoninės atliekos:

Panašiai į šilumines elektrines veikia geoterminės elektrinės. Žemės gelmių energiją 100 proc. panaudoja tik Islandija.

Šiluminės elektrinės gali būti kelių tipų:

Veikimo cikle karštą garą naudoja dar kelių tipų elektrinės:

Pagal pirminės energijos gamybos būdą šiluminė elektrinė gali būti:

  • Kondensacinė elektrinė – garo turbinoje pagaminta šilumos energija panaudojama tik elektros energijos gamybai, o liekamoji energija naudingai nepanaudojama. Šio tipo buvo visos Lietuvos šiluminės elektrinės iki 19551960 m., kai buvo pradėtas diegti centralizuotas šildymas.
  • Kogeneracinė elektrinė – kartu gaminama ir elektros, ir šiluminė energija. Ši naudojama pastatų šildymui ar vėdinimui bei karštam vandeniui ruošti.
  • Vidaus degimo variklis – dujos ar skystas kuras deginamas degimo kameroje, dujų plėtimuasis veikia stūmoklį, o šis suka elektros generatorių.

Lietuvos šiluminės elektrinės

redaguoti

2008 m. sausio 1 d. Lietuvoje veikė šios šiluminės elektrinės:

Elektrinės Įrengta galia
MW
Generuojanti galia
(be savų reikmių)
Šiluminės elektrinės – iš viso 2651 2537
Kondensacinės elektrinės 1800 1732
Lietuvos elektrinė 1800 1732
Termofikacinės elektrinės 744 703
Vilniaus elektrinė-3 360 344
Kauno termofikacinė elektrinė 170 161
Petrašiūnų elektrinė 8 7
Mažeikių elektrinė 160 148
Klaipėdos elektrinė 11,0 9,0
Panevėžio termofikacinė elektrinė 35,0 33,5
Įmonių elektrinės – iš viso 75 73
AB „Achema“ (nauja dujų turbininė) 21 21
AB „Grigiškės 5,0 2,5
AB „Jonavos šilumos tinklai“ 0,17 0,17
AB „Lifosa“ 31 31
AB „Panevėžio energija 2,5 2,5
AB „Šiaulių energija 3,0 3,0
AB „Panevėžio cukrus“ 5,5 5,5
Palangos reabilitacinė ligoninė 0,12 0,12
UAB „Arvi cukrus“ 4,0 4,0
UAB „Litesko“ filialas „Druskininkų šiluma“ 0,75 0,75
UAB „Vakarų laivų remonto įmonė“ 2,18 2,18
Biokuro elektrinės – iš viso 31 29
UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“ elektrinė (medienos atliekos) 2,500 2,500
AB „Kauno energijaNoreikiškių rajoninės katilinės elektrinė
(biodujos ir iki 30 % gamtinės dujos)
0,750 0,750
AB „Rokiškio sūris“ valymo įrenginiai bomasės elektrinė 0,330 0,330
SP UAB „Utenos vandenys“ 0,275 0,275
UAB „Lekėčiai“ (biodujos) 0,600 0,600
UAB „Plungės bioenergija“ (biokuras) 1,200 1,200
UAB „Pramonės energija“ (biokuras, Klaipėdoje) 1,500 1,500
UAB „Vilniaus energija“ (biokuras ir trupininės durpės) 24,000
iš jų Vilniaus TE-2 22,000
ŽŪB „Vyčia“ (biodujos) 0,185 0,185

Nuorodos

redaguoti
  1. Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas / Petras Švenčianas, Arvydas Adomavičius, Kęstutis Buinevičius… [et al.]; Kauno technologijos universitetas. – Kaunas: Technologija, 2004