Šilalės naftos telkinys

Šilalės naftos telkinys – eksploatuojamas naftos telkinys Rietavo licenciniame plote, Šilutės rajone, Stemplių kaime (Švėkšnos sen.). Pirmasis naftos gavybos gręžinys „Šilalė 1“ Stemplėse išgręžtas 2007 m.

Naftos telkinyje parengtinai išžvalgyti naftos ištekliai gali siekti 1254,3 tūkst. t., o išgaunami naftos ištekliai - 251,9 tūkst. t. Geologiniai dujų ištekliai gali siekti 34 mln. m³, o išgaunami dujų ištekliai – 6,8 34 mln. m³. Naftos prognozinių geologinių išteklių tankis 1 km² plotui kinta nuo 1 iki 5 tūkst. t/km². [1]

Naftos gavybaKeisti

Naftos gavybos aikštelėje „Šilalė-1“ pastatyti technologiniai įrenginiai iš naftos fluido atskirti naftai: vienas trijų fazių separatorius, viena talpykla vandens sūrymui (50 m³ talpos) ir viena (50 m³ talpos) talpykla naftai, dujų utilizavimo įrenginiai. Atskirtų naftos dujų deginimas vyksta pastatytame vertikaliame fakele. Sukaupta nafta išvežama naftovežiais, juos užpildant autocisternų pakrovimo aikštelėje. Didelės mineralizacijos vanduo, t. y. kalcio-natrio chloridinis sūrymas, siurbliu pakraunamas į autocisternas ir išvežamas į UAB „Minijos nafta“ naftos telkiniuose specialiai įrengtas aikšteles, kur aukšto spaudimo siurbliais per injekcinius gręžinius „Vilkyčiai-6, „Vilkyčiai-10“, „Diegliai-7“, „Pietų Šiūpariai-5“ grąžinamas (utilizuojamas) į kambro horizontą.

Aikštelėje „Šilalė-1“ naujų naftos gręžinių įrengimo nenumatoma. Planuojama naftos gavyba „Šilalė-5“ aikštelėje, kurioje 2013 m. įrengtas tik paieškinis naftos gręžinys ir vykdoma bandomoji naftos gavyba iš 2000 m. gylio. Bandomosios gavybos metu iš gręžinio išgautas naftos fluidas antžeminiu vamzdynu nuvedamas perdirbimui į už 580 m esančios aikštelės „Šilalė-1“ technologinius įrenginius. Naftos gręžinio „Šilalė-5“ aikštelėje yra planuojama įrengti dar tris naftos gavybos gręžinius „Šilalė-6“, „Šilalė-7“ ir „Šilalė-8“, iš kurių išgautas naftos fluidas taip pat vamzdynu būtų nuvedamas į „Šilalė-1“ aikštelę. Aikštelėje „Šilalė-5“ planuojama naftos gavyba numatoma iki 13 m³/dieną, 4745 m³ per metus.[2]

Duomenys apie naftos telkinįKeisti

Pagal Lietuvos geologijos tarnybos Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapio duomenis:[3]

  • Registro nr. 1929
  • Pavadinimas: Šilalė
  • Registravimo data Žemės gelmių registre: 2013-01-11
  • Išteklių rūšis: nafta
  • Būklė: naudojamas
  • Koordinatės: 361090, 6153125 (LKS)
  • Adresas: Šilutės raj., Stemplės

ŠaltiniaiKeisti

  1. LGT. Angliavandenilių išteklių naudojimo Rietavo plote strateginio pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas. Vilnius, 2005
  2. Dėl naftos gavybos gręžinyje „Šilalė-5“ aikštelėje
  3. Lietuvos geologijos tarnyba. Naudingųjų iškasenų telkinių žemėlapis