Šiaulių rajono savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybaŠiaulių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Be to, 1994 m. liepos 19 d. priimtas Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymas.

Lietuvos Respublikos administraciniais vienetais tapo apskritys ir savivaldybės, gyvenamosios vietovės suskirstytos į miesto ir kaimo gyvenamąsias vietoves. Panaikintos savivaldybių pakopos, miesto gyvenamosioms vietovėms priskirti miestai, kaimo gyvenamosioms vietovėms – miesteliai ir kaimai. Savivaldybė sudaroma iš gyvenamųjų vietovių. Jos teritorija gali būti skirstoma į seniūnijų aptarnaujamas teritorijas. Iki 25 sumažintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės Sąjungos (Lietuvos konservatorių) Ir „Tremtinio“ Klubo Koalicija (TSLK ir LPKTS) 5991 11
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 4071 8
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 2077 4
15 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 1075 2
13 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 803 2

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Vincas Girnius TSLK ir LPKTS 1
Vytautas Rupšys TSLK ir LPKTS 2
Kazimieras Vaišvilas TSLK ir LPKTS 3
Jonas Vaišnoras TSLK ir LPKTS 4
Alfredas Jonuška TSLK ir LPKTS 5
Algimantas Jukna TSLK ir LPKTS 6 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Rimantas Jonas Blažys TSLK ir LPKTS 7
Rimantas Fabijonavičius TSLK ir LPKTS 8
Jonas Dundulis TSLK ir LPKTS 9 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Lilijana Šamšonienė TSLK ir LPKTS 10
Vidmantas Šulčius TSLK ir LPKTS 11 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Pranas Andruškevičius TSLK ir LPKTS 12 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Izidorius Šimkus TSLK ir LPKTS 12 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Danutė Daukšienė TSLK ir LPKTS 12 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Vitoldas Pranas Zovė LDDP 1
Petras Simavičius LDDP 2 iki 1995 m. rugsėjo 6 d.
Algimantas Gaubas LDDP 3
Irena Laurinaitienė LDDP 4
Leonardas Grubliauskas LDDP 5
Irena Spulginienė LDDP 6
Bronislovas Algirdas Jacikevičius LDDP 7
Vaclovas Raila LDDP 8 iki 1996 m. vasario 27 d.
Vytautas Gedmontas LDDP 9 nuo 1995 m. rugsėjo 6 d.
Jurgis Ignas Ignotas LDDP 10 nuo 1996 m. vasario 27 d.
Vytautas Jakutis LKDP 1 iki 1995 m. gegužės 24 d.
Algimantas Jonas Glodenis LKDP 2
Zenonas Stundžia LKDP 3 iki 1995 m. rugpjūčio 8 d.
Adolfas Jonaitis LKDP 4 iki 1996 m. vasario 27 d.
Stasys Žilinskas LKDP 5 nuo 1995 m. gegužės 24 d.
Felicijonas Rudminas LKDP 6 nuo 1995 m. rugpjūčio 10 d.
Gintarė Juškienė LKDP 7 nuo 1996 m. vasario 27 d.
Juozas Aleksas Goštaltavičius LVP 1
Zenonas Bartkus LVP 2
Rolandas Medžiūnas LSDP 1
Mykolas Dromantas LSDP 2

Rajono meru išrinktas Vincas Girnius, jo pavaduotoju Alfredas Jonuška. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Rimundas Domarkas. 1996 m. V. Girnių paskyrus Šiaulių apskrities viršininku, meru išrinktas A. Jonuška.

Nuorodos

redaguoti