Šiaulių naujienos (savaitraštis)

Šiaulių naujienos – savaitraštis pašvęstas Šiaulių miesto ir apylinkės gyventojų reikalams, visuomenės, politikos ir literatūros savaitraštis, ėjęs nuo 1923 m. gruodžio 21 d. iki 1928 m. gegužės 15 d. Šiauliuose.

Istorija

redaguoti

Leido „Kultūros“ bendrovė, vėliau „Šiaulių naujienų“ leidėjų ratelis, nuo 1926 m. vasario mėn. – Juozas Švambaris. Redakcijos adresas Bažnyčios g. 1, nuo 1924 m., pasikeitus adresui – Bažnyčios g. 58, nuo 1926 m. – Dvaro g. 83. Spausdino Savičiaus ir Šumkausko spaustuvė bei „Titnago“ spaustuvė Šiauliuose.

Informavo apie Šiaulių apskrities ir Lietuvos įvykius, svarstė politikos, ekonomikos, socialinius klausimus. 1926 m. gruodžio 19 d. Nr. 53 ir 1927 m. sausio 9 d. Nr. 2 buvo konfiskuoti, laikraštis uždarytas, vietoje jo buvo leidžiami leidiniai: „Šios dienos Šiaulių naujienos“ (sausio 14 d.), „Šių metų Šiaulių naujienos“ (sausio 23 d.) „Naujausios Šiaulių naujienos“, „Savaitinės Šiaulių naujienos“ ir kt. Nuo 1927 m. vasario 1 d. ėjo pavadinimu „Naujos Šiaulių naujienos“. Jos dažnai būdavo sustabdomos, vietoje laikraščio ėjo vienkarčiai leidiniai įvairiais pavadinimais: [1] „Savaitinės Šiaulių naujienos“, „Mano Šiaulių naujienos“, „Kalėdų Šiaulių naujienos“, „100 Šiaulių naujienų“ ir kiti laikraščiai, pavadinime turėję žodžius „Šiaulių naujienos“.

Redagavo Pranas Purvis, Leonas Vitkauskas, Balys Petrauskas, Jonas Šliūpas, Alfonsas Vytautas Braziulis.

1988 m. savaitraščio vardą skaitytojų pageidavimu nusavino Šiaulių miesto laikraštis „Raudonoji vėliava“.

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 487 psl.

Nuorodos

redaguoti