Šiaulių miesto savivaldybės taryba 1995–1997 m.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba – Šiaulių miesto savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 1995 m. kovo 25 d.

1995–1997 m. kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba

Teisinis pagrindas

redaguoti

Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. LR Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. naujuoju Vietos savivaldos įstatymu ir nauju 1994 m. liepos 7 d. savivaldybių tarybų rinkimų įstatymu. Buvo panaikintos savivaldybių pakopos, iki 31 sumažintas savivaldybės tarybos narių skaičius, meras tapo ir atstovaujamosios, ir vykdomosios valdžios galva.

Rinkimai

redaguoti

Miesto tarybos rinkimuose dalyvavo 37 310, arba 38,1 proc. visų rinkėjų. Už TSLK sąrašą balsus atidavė 41,4 proc., už socialdemokratų, centristų ir liberalų, suinteresuotų Laisvosios ekonominės zonos kūrimu mieste, koaliciją „Mūsų miestas – mūsų namai“ – 22,1 proc.

Rinkimuose dalyvavusios partijos

redaguoti
Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
10 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 15454 14
3 LSDP, LCS ir LLS koalicija „Mūsų miestas – mūsų namai“ (MMMN) 8258 7
4 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 5833 5
2 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 3570 3
16 Koalicija „Santara“ 1725 2
5 Tautos pažangos partija (TPP) 359 0

Tarybos nariai

redaguoti
Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Algimantas Sėjūnas TSLK 1 iki 1997 m. sausio 14 d.
Jonas Zolubas TSLK 2
Virginija Ladietienė TSLK 3
Jonas Genys TSLK 4
Alfredas Lankauskas TSLK 5
Olita Dautartaitė TSLK 6
Vilius Mikelaitis TSLK 7
Birutė Marija Paplauskienė TSLK 8
Julius Masėnas TSLK 9 iki 1995 gruodžio 15 d.
Petras Ivoškus TSLK 10
Zita Grušienė TSLK 11
Zigmantas Turauskas TSLK 12
Adolfas Mikalauskas TSLK 13
Artūras Usevičius TSLK 14
Vilhelmas Navickas TSLK 15 nuo 1995 gruodžio 15 d.
Algimantas Serafinavičius TSLK 16 nuo 1997 m. sausio 14 d.
Arvydas Salda MMMN 1
Juozas Pabrėža MMMN 2
Vincas Laurutis MMMN 3
Vida Stasiūnaitė MMMN 4 iki 1996 m. gruodžio 3 d.
Robertas Mikalauskas MMMN 5
Vytenis Rimkus MMMN 6
Valentinas Mazuronis MMMN 7
Zenonas Bitė MMMN 8 nuo 1996 m. gruodžio 3 d.
Jonas Adomavičius LDDP 1
Algimantas Beinoravičius LDDP 2
Jonas Beresnevičius LDDP 3 iki 1996 m. lapkričio 6 d.
Bonifacas Kurklietis LDDP 4 iki 1996 m. rugpjūčio 20 d.
Valentina Šimkuvienė LDDP 5
Algimantas Kačiuška LDDP 6 nuo 1996 m. rugpjūčio 20 d.
Janina Tepliajeva LDDP 7 nuo 1996 m. lapkričio 6 d.
Juozas Rimkus LKDP 1
Algirdas Vileikis LKDP 2
Stasys Meiženis LKDP 3
Kristina Janavičienė Santara 1
Stanislovas Vaitekūnas Santara 2

Meru išrinktas Alfredas Lankauskas, jo pavaduotoju Algimantas Sėjūnas. Savivaldybės administratoriumi paskirtas Jaronimas Ulianskas, kontrolieriumi Jonas Zolubas. Įsteigti keturi departamentai, tačiau jų vadovais paskyrus skyrių vedėjus, nauja valdymo sistema praktiškai neveikė, nes vadovai labiausiai rūpinosi savo skyrių darbu ir neatliko nepriklausomo koordinatoriaus funkcijų.

Nuorodos

redaguoti

Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2021-01-26 iš Wayback Machine projekto.