Šiaulių miesto garbės pilietis

Šiaulių miesto garbės pilietis – garbės vardas, suteikiamas Šiaulių miestui nusipelnusiems, nebūtinai Šiauliuose gimusiems žmonėms.

Šiaulių miesto garbės piliečiai 2008 m.

Garbės pilietis redaguoti

Garbės piliečio vardas suteikiamas už nuopelnus Šiaulių miestui. Kandidatus Garbės piliečio vardui suteikti turi teisę siūlyti mieste veikiančios visuomeninės organizacijos, susivienijimai arba kitos kolegialios grupės.[1]

Šiaulių miesto garbės piliečio vardą suteikia Šiaulių miesto savivaldybės taryba savo sprendimu, paprastai prieš rugsėjo 22 d., kai švenčiama Šiaulių diena, primenanti, kad tą dieną įvyko Saulės mūšis, kurio aprašyme paminėta Saulės žemė. Paprastai iš teikėjų pasiūlytų kandidatūrų speciali komisija, kurios pusę narių sudaro jau esantys Garbės piliečiai, atrenkamos ne daugiau kaip trys kandidatūros, dėl kurių balsuojama priimant sprendimą.

Garbės piliečio vardas viešai ir iškilmingai suteikiamas šventiniame, arba specialiame (kol kas toks posėdis vyko tik 2003 m. rugsėjo 18 d.) Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje. Garbės piliečiui įteikiamas Garbės piliečio ženklas ir Garbės piliečio liudijimas. Apie Šiaulių miesto Garbės piliečio vardo suteikimą įrašoma miesto Garbės piliečio knygoje. Joje pateikiama informacija apie garbės piliečio gyvenimą ir veiklą.

Ypatingų privilegijų Garbės piliečio vardas jį gavusiam asmeniui nesuteikia, kai kurios lengvatos gali būti suteikiamos tik atskiru miesto Tarybos sprendimu. Tačiau jau nusistovėjo tradicija, kad miesto Garbės pilietis yra kviečiamas į visus miesto renginius, gali be miesto Tarybos atskiro sprendimo pasisakyti miesto Tarybos posėdžiuose, o į jo nuomonę paprastai atsižvelgiama priimant tarybos sprendimus.

Garbės piliečiai redaguoti

Šaltiniai redaguoti

  1. Šiaulių miesto savivaldybės svetainė[neveikianti nuoroda] Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-254 patvirtinti Šiaulių miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai
  2. https://etaplius.lt/naujiena/siauliai-atsisveikina-su-miesto-garbes-piliete

Nuorodos redaguoti