Lietuvos šaulių sąjunga

(Nukreipta iš puslapio Šaulių sąjunga)
Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvos šaulių sąjungos ženklas
Veikimo laikas 1919–1940
1944–1953 (partizaninis pasipriešinimas prieš SSRS)
1954–1989 (tremtyje)
1989–
Valstybė Lietuva
Pavaldus Lietuvos kariuomenė
Rūšis Asociacija[1]
Paskirtis rengti narius karybos, sporto bei kultūros srityse
Dydis 14 000 (2024)[2]
Yra dalis Krašto apsaugos savanorių pajėgos
Būstinė Laisvės al. 46, Kaunas
Pravardė Šauliai
Sukaktuvės birželio 27 d.
Vadovybė
Vadas plk. ltn. Linas Idzelis[3]
Vado pavaduotojas
Vado pavaduotojas – jaunųjų šaulių vadas[4] Tadas Venskūnas
Simbolika
LŠS vėliava

Lietuvos šaulių sąjunga (sutr. LŠS) – sukarinta visuomeninė organizacija.[5]

Veikla apima įvairias sritis: karinę, fizinio lavinimo, tautos kultūrinio ugdymo, ugniagesybos ir kt. Globoja istorines vietas, rengia sukaktuvių minėjimus, propagauoja karinį valstybės gynimą, talkina valstybei krizinėse situacijose, pvz. savanoriavimu ligoninėse Covid-19 pandemijos metu arba pasienyje (per migrantų krizę).[6][7]

Istorija

redaguoti
 
Lietuvos šaulių sąjungos paminklas Šimonyse, Lietuvoje, 1928 m.

Tarpukaris

redaguoti

1919 m. birželio 27 d. įkurta Kaune kaip Lietuvos sporto sąjungos padalinys. LŠS ideologiją nustatė jos sumanytojas Matas Šalčius su LŠS įkūrėju, vadu Vladu Putvinskiu.

1920 m. birželį pradėtas leisti sąjungos laikraštis „Trimitas“. Pirmieji redaktoriai: Matas Šalčius, J. Tumas-Vaižgantas, Adolfas Klimas. Leidinyje bendradarbiavo daug žymių tarpukario poetų, rašytojų, menininkų, mokslininkų, tarnautojų, visuomenininkų.

Šaulių sąjungai, vadovaujant V. Krėvei-Mickevičiui, Lietuvos Respublikos Vyriausybė pavedė organizuoti Klaipėdos sukilimą – apie pusę lietuvių pajėgų sukilime sudarė šauliai, daugiausia gimnazistai.

1935–1936 m. Šaulių sąjunga reorganizuota, tapo pavaldi kariuomenės vadui.

LŠS buvo užmezgusi ryšius su kitų Baltijos valstybių organizacijomis. 1922 m. į Suomiją pasiųsta delegacija susipažinti su suomių organizacija Sujelus Kemta, vėliau užmegzti ryšiai su Latvijos Aizsargių ir Estijos Kaitseliitu organizacijomis.

Drauge su kariniu mokymu šauliai plačiai vykdė tautos kultūrinimo darbą. Gausu buvo įvairių kursų: sanitarijos, ugniagesybos, Lietuvos istorijos, lietuvių kalbos. Šauliai nuo pat susikūrimo populiarino dainą, muziką, sportą, lietuvišką žodį, steigė bibliotekas. Praėjus dvidešimčiai metų nuo organizacijos įkūrimo, 1939 m. Šaulių sąjunga turėjo 125 chorus, 400 vaidybos mėgėjų kuopelių, 115 sporto klubų, 4 teatrus, 105 orkestrus, 350 bibliotekų, 72 šaulių namus. Kasmet būdavo leidžiamos karinio, patriotinio turinio ir grožinės literatūros knygos. Kultivuotos sporto šakos: lengvoji atletika, futbolas, vandens, žiemos bei jojimo ir šaudymo sportas.

Okupacija

redaguoti

Sovietinės okupacijos išvakarėse LŠS turėjo 62 tūkst. narių.[8] Įžengus sovietams, pirmiausia buvo nuginkluoti šauliai, organizacija likviduota. Iki 1941 m. birželio 22 d. įkalinta ir ištremta 80 % LŠS padalinių, štabų, tarybų narių.

1941–1953 m. šauliai kaip partizanai aktyviai dalyvavo pasipriešinimo kovose prieš vokiečių ir sovietų okupantus.

Po karo pasitraukę šauliai bei patriotiškai nusiteikę Amerikos lietuviai apie Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimą paskelbė 1954 m. kovo 7 d. Čikagoje. Organizacijos atkurėjų branduolį sudarė M. Kalmantas, V. A. Mantautas, S. Pūtvytė-Mantautienė, A. Valatkaitis ir E. Klupšienė. Vėliau įsteigta daugiau Sąjungos padalinių JAV bei Kanadoje.

Prasidėjus Lietuvos atgimimui, 1989 m. birželio 1 d. Kaune vykusiame mitinge buvo oficialiai paskelbtas Šaulių sąjungos atkūrimas. 1989 m. rugsėjo 20 d. LŠS atkūrimo iniciatyvinės grupės nariai davė pirmą priesaiką Kelmėje, prie LŠS įkūrėjo ir ideologo Vlado Putvinskio kapo. Ši diena laikoma LŠS atkūrimo Lietuvoje data.

Atkūrus Nepriklausomybę

redaguoti
 
LŠS būstinė Kaune

1991 m. šauliai jau buvo organizuota struktūra ir aktyviai dalyvavo saugant parlamentą, kitus valstybės objektus. Saugodami objektus ir valstybės sienas žuvo šauliai I. Šimulionis, D. Gerbutavičius ir G. Žagunis. Šauliai talkino ir išvedant okupacinę kariuomenę.

1997 m. liepos 2 d. buvo priimtas LR Šaulių sąjungos įstatymas.[9] 1998 m. pradėtas pertvarkymas, skirtas integruoti LŠS į šalies gynybos sistemą. Suformuota 10 apskričių šaulių rinktinių. 2000 m. sausio 12 d. patvirtintas Šaulių sąjungos statutas.[10]

1998 m. įsteigtas Vlado Putvinskio–Pūtvio klubas, apjungęs LŠS atkūrėjus veteranus. Jo ilgametis vadovas – Stasys Ignatavičius.

2019 m. Seimas paskelbė Lietuvos šaulių sąjungos metais.

2021 m. LŠS priklausė apie 10 617 narių, o biudžetas siekė kiek daugiau nei 5,6 mln. €.[11] 2022 m. dėl karo Ukrainoje LŠS pagausėjo naujų narių, metų gale LŠS jau priklausė 12 743 šaulių, iš jų 5 565[12] – jaunųjų šaulių. Krašto apsaugos ministerija 2022 metams finansavimą padidino iki 7 mln. €, 2023 m. – iki 10,8 mln. €[13], 2024 m. iki 13,6 mln. €.[14]

Nuo 2023 m. LŠS planuojama pertvarkyti: pavaldumas atitektų Vyriausybei, biudžetas palaipsniui išaugtų iki maždaug 30 mln. €, o per 10 metų tikimasi sąjungą padidinti iki 30 tūkst. narių.[15]

 
Sąjungos skyrius Vilniuje (Vašingtono aikštė)
 
Medicininės pagalbos treniruotė
 
Jaunųjų šaulių treniruotė

Rinktinės

redaguoti

Įsakymai šauliams

redaguoti
 1. Gink Lietuvos nepriklausomybę ir lietuvišką žemę.
 2. Švieskis ir šviesk.
 3. Stiprink valią ir kūną.
 4. Būk drausmingas ir mandagus.
 5. Gerbk ginklą.
 6. Būk tiesus ir teisingas.
 7. Tesėk žodį.
 8. Būk budrus.
 9. Saugok valstybės turtą.
 10. Brangink šaulio vardą ir lietuvio garbę.

Suformulavo V. Putvinskis–Pūtvis 1927 m.

Jaunieji šauliai

redaguoti

Jaunieji šauliai yra sąjungos 11–18 metų nariai. Jie susipažįsta su sąjungos veikla, tarnybos Lietuvos kariuomenėje ypatumais, dalyvauja valstybės šventėse, miesto renginiuose, stovyklose, projektuose. 2022 metais LŠS priklausė 5 565 jaunieji šauliai.[12]

Vadovybė

redaguoti
 
Antanas Žmuidzinavičius veda Šaulių šventę 1930

Lietuvos šaulių sąjungos vadai:[16]

redaguoti
 • Vladas Putvinskis (1919–1922)
 • Pranas Klimaitis (1922–1925)
 • Mykolas Kalmantas (1925–1935)
 • Pranas Saladžius (1935–1940)
 • Romualdas Zykus (1989–1990)
 • Aleksandras Bendinskas (1990)
 • Gediminas Jankus (1990–1994)
 • Rimvydas Mintautas (1994–1997)
 • Leonardas Bakaitis (1997–1999)
 • Jonas Gečas (1999–2000)
 • Bronislovas Vizbaras (2000–2001)
 • Juozas Širvinskas (2001–2010)
 • Antanas Plieskis (2010–2014)
 • Liudas Gumbinas (2014–2017)
 • Gintaras Koryzna (2017-2020)
 • Albertas Dapkus (2020-2023)
 • Linas Idzelis (dabartinis vadas, nuo 2023m.)

Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybos pirmininkai:[17]

redaguoti

Galerija

redaguoti
Lietuvos šauliai tarpukaryje

Taip pat skaitykite

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
 1. https://rekvizitai.vz.lt/imone/lietuvos_sauliu_sajunga/juridinis-asmuo/
 2. Vyriausybė pritarė Šaulių sąjungos veiklos strategijai – norima narių gretas išplėsti dvigubai, Lietuvos šaulių sąjunga, 2024-03-13. Nuoroda tikrinta 2024-04-14.
 3. https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2023/03/11/news/lietuvos-sauliu-sajunga-patvirtino-lino-idzelio-kandidaturai-i-vadus-26393476
 4. https://www.sauliusajunga.lt/kontaktai/
 5. Lietuvos šaulių sąjunga(parengė Vytautas Voveris; MELC). Visuotinė lietuvių enciklopedija (tikrinta 2024-03-09).
 6. https://www.sauliusajunga.lt/padeka-sauliams-uz-pagalba-atremianti-covid-19-epidemijos-smugius/ Archyvuota kopija 2022-09-26 iš Wayback Machine projekto.
 7. https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/sauliai-ir-pasienieciai-sutare-drauge-valdyti-nepaprastas-padetis-zaboti-nusikalstamuma-56-1646276
 8. https://www.sauliusajunga.lt/svesdami-simtmeti-sauliai-atgaivina-savo-organizacijos-istorija/ Archyvuota kopija 2022-11-01 iš Wayback Machine projekto.
 9. „Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymas“. 1997 m. liepos 2 d. įstatymas Nr. VIII-375. Lietuvos Respublikos Seimas. Nuoroda tikrinta 2024-03-09.
 10. https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5A2BD2ACF9E5
 11. https://www.sauliusajunga.lt/wp-content/uploads/2022/08/LSS-Ataskaita-uz-2021-m.pdf Archyvuota kopija 2022-09-24 iš Wayback Machine projekto.
 12. 12,0 12,1 https://www.sauliusajunga.lt/wp-content/uploads/2022/08/Personalas-2017-2022.pdf
 13. https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2022/12/28/sauliu-sajunga-uzsitikrino-108-mln-eur-finansavima-is-krasto-apsaugos-ministerijos
 14. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/2278793/sauliu-sajungoje-uz-200-tukst-euru-bus-steigiama-15-nauju-pareigybiu
 15. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1723350/siuloma-pertvarkyti-sauliu-sajunga-daugiau-civilines-veiklos-aukstesnis-statusas
 16. Voveris, Vytautas (2016-03-31). „Lietuvos šaulių sąjunga“ [Lithuanian Rifle Association]. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Nuoroda tikrinta November 10, 2017.
 17. Voveris, Vytautas (2016-03-31). „Lietuvos šaulių sąjunga“ [Lithuanian Rifle Association]. Visuotinė lietuvių enciklopedija. Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. Nuoroda tikrinta November 10, 2017.

Nuorodos

redaguoti