Šakių rajono savivaldybės taryba 2000–2003 m.

Šakių rajono savivaldybės tarybaŠakių rajono savivaldybės atstovaujamoji institucija, išrinkta 2000 m. kovo 19 d.

Rinkimai Keisti

Rinkimuose dalyvavusios partijos Keisti

Sąrašo Nr. Partijos pavadinimas Paduota balsų Gauta mandatų
1 Lietuvos valstiečių partija (LVP) 4635 8
25 Lietuvos centro sąjunga (LCS) 4103 7
23 Lietuvos demokratinė darbo partija (LDDP) 1571 3
24 Lietuvos krikščionių demokratų partija (LKDP) 1293 2
22 Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai) (TSLK) 1320 2
9 Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP) 1173 2
7 Naujoji sąjunga (socialliberalai) (NS) 772 1
19 Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga 654 0
17 Lietuvos liberalų sąjunga 556 0

Tarybos nariai Keisti

Vardas, pavardė Partija Vieta sąraše Pastabos
Juozas Bertašius LVP 1
Juozas Puodžiukaitis LVP 2
Vytautas Bitinas LVP 3
Valdas Tadas Laukaitis LVP 4
Algirdas Jacintas Jucaitis LVP 5
Henrikas Zaremba LVP 6
Alvydas Žemaitis LVP 7
Juozas Jucaitis LVP 8
Vidas Cikana LCS 1 iki 2000 m. rugsėjo 25 d.
Elvydas Pauliukėnas LCS 2
Vitas Daniliauskas LCS 3
Romas Juozas Kupstaitis LCS 4
Edmundas Rinkevičius LCS 5
Alfonsas Jakas LCS 6 iki 2000 m. rugsėjo 21 d.
Petras Puskunigis LCS 7
Kęstutis Kuncaitis LCS 8 2000 m. rugsėjo 21 d. – 2000 m. spalio 3 d.
Vidmantas Muraška LCS 9 nuo 2000 m. rugsėjo 25 d.
Arūnas Tarnauskas LCS 10 nuo 2000 m. spalio 3 d.
Zigmas Povilaitis LDDP 1
Ramutė Alytė Bastienė LDDP 2
Mindaugas Bastys LDDP 3 iki 2000 m. rugsėjo 21 d.
Alfridas Vigelis LDDP 4 2000 m. rugsėjo 21 d. – 2002 m. gegužės 16 d.
Aleksandras Stonkus LDDP 5 nuo 2002 m. gegužės 16 d.
Algimantas Damijonaitis LSDP 1 iki 2000 m. rugsėjo 19 d.
Rimgaudas Juozas Lebedžinskas LSDP 2
Romas Eikevičius LSDP 3 nuo 2000 m. rugsėjo 19 d.
Rimantas Vensas TSLK 1
Petras Pranas Gestautas TSLK 2 iki 2000 m. rugsėjo 21 d.
Dainius Grincevičius TSLK 2 nuo 2000 m. rugsėjo 21 d.
Algirdas Klimaitis LKDP 1
Mečislovas Švabas LKDP 2
Jūratė Mozūraitienė NS 1

Veikla Keisti

Rajono meru išrinktas Juozas Puodžiukaitis.

Nuorodos Keisti