Šiam straipsniui ar jo daliai trūksta išnašų į patikimus šaltinius.
Jūs galite padėti Vikipedijai pridėdami tinkamas išnašas su šaltiniais.


   Straipsnio tekstas ar jo dalis yra teisės akto ar jo fragmento kopija, kurią dar reikia pritaikyti Vikipedijai.
Pritaikykite pateiktą medžiagą Vikipedijai – perrašykite enciklopediniu stiliumi, apibendrinkite ar pan. Galite pateikti pasiūlymų diskusijose.

Įstatai – svarbiausias organizacijos teisinis dokumentas, vidaus teisės aktas, kuriame nustatoma organizacijos valdymo sistema, institucijos, paskirstomos galios tarp valdymo institucijų. Dažnai įstatai taip pat yra steigimo dokumentas, kuriuo organizacija privalo vadovautis savo veikloje.

Atskirų organizacijos institucijų veiklos taisyklės – nuostatai (kartais įvardijama ir kaip įstatai).

Įstatai yra teisiškai privalomas registruotinų organizacijų dokumentas (pvz., bendrovių įstatai). Lietuvoje juridinių asmenų dokumentus nustato Civilinis kodeksas, taip pat Visuomeninių organizacijų, Asociacijų įstatymai.

Įstatuose nurodoma: organizacijos pavadinimas, teisinė forma, buveinė, veiklos tikslai, kurie turi būti apibūdinti aiškiai ir išsamiai, nurodant veiklos sritis bei rūšis. Taip pat organizacijos narių teisės ir pareigos, stojamųjų įnašų ir narių mokesčių mokėjimo tvarka (jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu), naujų narių priėmimo, narių išstojimo ir išbraukimo iš organizacijos narių sąrašo tvarka bei sąlygos.

Institucijos – visuotinis susirinkimas (konferencija, suvažiavimas, kongresas, asamblėja ar kt.), turintis visas visuotinio narių susirinkimo teises.

Įstatai reguliuoja vidaus institucijas ir jų kompetenciją, jų veiklos (pvz., sušaukimo) tvarką, sprendimų priėmimo tvarką, kolegialaus valdymo organo, jei toks organas sudaromas, narių ir pirmininko (prezidento) skyrimo (rinkimo), atšaukimo ar sudarymo tvarką, laikotarpį, kuriam kolegialus valdymo organas sudaromas.

Įstatuose taip pat nurodoma:

  1. dokumentų ir kitos informacijos apie organizacijos veiklą pateikimo nariams tvarka, jeigu įstatuose nėra nurodyta, kad ji bus patvirtinta atskiru dokumentu;
  2. pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija;
  3. filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka;
  4. įstatų keitimo tvarka;
  5. veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;
  6. lėšų ir pajamų naudojimo, taip pat organizacijos veiklos kontrolės tvarka.