Čučhė́ (kor. 주체 arba 主體, angl. Juche) – oficiali Šiaurės Korėjos ideologija, pirmą kartą paskelbta 1956 m. ir 1972 m. visiškai išstūmusi marksizmą-leninizmą, ideologinis Šiaurės Korėjos saviizoliacijos nuo kitų šalių pagrindas.

Paminklas čučhė idėjoms Pchenjano centre

Etimologija

redaguoti

Korėjiečių – rusų žodynas šį terminą aiškina kaip „pagrindinė dalis“ ir „savarankiškas apsirūpinimas“. Hieroglifai, sudarantys šį žodį, gali būti išversti kaip „šeimininkas“ ir „gamta“. Taigi, galima daryti prielaidą, kad žodis čučhė reiškia „žmogus – visko šeimininkas“ ar „pats save aprūpina“.

Istorija

redaguoti

Pagal 1972 m. konstituciją KLDR – suvereni valstybė, kuri vadovaujasi čučhė idėjomis. Pagal čučhė, visi gyvenimiški klausimai turi būti sprendžiami savarankiškai, savomis jėgomis.

Pagal oficialią KLDR istorikų versiją, čučhė idėjas korėjiečių komunistų sueigoje Kaluno kaime (kin. 卡伦湖) Kinijoje 1930 m. paskelbė Kim Ir Senas[1], nors jokių įrodymų, kad jos paskelbtos prieš 1956 m., nėra.

XX a. 5 dešimtmečio viduryje paaštrėjus santykiams su TSRS, o 6 dešimtmečio antroje pusėje ir su Kinija, čučhė idėjos pasitarnavo siekiant valstybės nepriklausomybės ir savarankiškumo.

1980 metais Kim Ir Senas paskelbė straipsnius apie čučhė idėjas, galutinai jas suformulavo kaip filosofinę sistemą. Nors terminas nuolat sutinkamas Kim Ir Seno darbuose, darbas pavadinimu „Apie čučhė idėjas“ buvo parašytas jo sūnaus Kim Čen Iro ir panašėja labiau į trumpą pagrindinių postulatų kursą, o ne į rimtą, didelės apimties teorinį darbą. Po TSRS žlugimo iš čučhė buvo išimtos marksizmo-leninizmo idėjos. Kim Ir Seno mirtis pridėjo religinių elementų (kalbant apie Kim Ir Seną – „esantis nemirtingume“).

Nuo 1997 m. liepos 8 d. Šiaurės Korėjoje įvestas „Čučhės kalendorius“, pagal kurį pirmieji metai buvo 1912 m. − Kim Ir Seno gimimo metai. Tokiu būdu 2017 m. yra 106-ieji čučhė eros metai.

Filosofija

redaguoti

Pagrindinės nuostatos

redaguoti
 • Visuomeninio judėjimo subjektas yra liaudies masės.
 • Nacija, turinti aukštą nacionalinę savimonę, nenugalima.
 • Skirtingai negu kapitalistinėje ekonomikoje, kuri vaikosi tik pelno, pagrindinis socialistinės savarankiškos ekonomikos tikslas – patenkinti valstybės ir tautos poreikius.
 • Kiekvienos valstybės tauta turi kovoti ne tik su agresija ir su plėšikavimu, nuosaikiai ginti savo savarankiškumą, bet ir kovoti prieš imperializmą ir pasikėsinimus į kitų tautų savarankiškumą.
 • Tam, kad būtų sukurta valstybės gynybos sistema, reikia apginkluoti visą liaudį ir valstybę paversti tvirtove.
 • Revoliucija – liaudies masių poreikių ir savarankiškumo realizacija.
 • Sėdėti sudėjus rankas ir laukti reikalingų sąlygų prilygsta revoliucijos atsisakymui.
 • Siekiant teisingo požiūrio į revoliuciją, atsidavimas partijai ir vadui turi būti auklėjimo pagrinduose.

Bendrafilosofiniai požiūriai

redaguoti
 • Žmogus – pasaulio valdovas, savo likimo šeimininkas
 • Kūryba – aukščiausia žmogaus proto funkcija
 • Gamta – žmogaus darbo objektas ir materialinių gėrybių šaltinis
 • Žmogus, tapęs aklu garbintoju, tampa kvailiu

Čučhė lyginama su stalinizmu, nes jos tikslas – sukurti socializmą savo jėgomis (socializmas vienoje atskiroje valstybėje). Taip pat skelbiamos vieno vadovo, militarizmo ir vartotojiško požiūrio į gamtą idėjos. Čučhė – kraštutinis antiglobalizmo, autokratijos ir izoliacijos variantas. Istorijos subjektu skelbiama ne klasė, o nacija.

Šaltiniai

redaguoti

Nuorodos

redaguoti