Čado respublikos vėliava – prancūzų trispalvės ir panafrikietiškų spalvų kombinacija: vertikali trispalvė su (iš kairės į dešinę) išdėstytomis spalvomis: mėlyna, geltona ir raudona. Vėliava buvo įvesta 1959 lapkričio 6 dieną po to, kai Čadas gavo autonomiją.

Čado vėliava, pločio ir ilgio santykis 2:3

Mėlyna spalva simbolizuoja giedrą dangų, vandenį, viltį ir pietinę šalies dalį. Geltona spalva vaizduoja dykumas šalies šiaurėje. Raudona spalva išsako, kiek daug bereikalingo kraujo buvo išlieta nepriklausomybės kovoje prieš Prancūziją.

Rumunijos vėliava yra tų pačių spalvų, jos pločio ir ilgio santykis, kaip ir Čado vėliavos, yra 2:3.

Nuorodos redaguoti